Najlepše izvinjenje na svetu, iliti 24h u Minhenu

U tem Minhenu svega na volju,
svega ima to istina, pa i žene piju
piva,
U tem
Minhenu.

U tem Somboru, Zvonko Bogdan

Nastavi sa čitanjem „Najlepše izvinjenje na svetu, iliti 24h u Minhenu“